Ekspertbistand

Med kompetanse på arbeid og helse bistår Din Helse med kartlegging og samtaler for å hjelpe med å finne gode løsninger for bedriften og den ansatte.

For hvem?

Alle kan søke ekspertbistand dersom annen oppfølging eller tilrettelegging ikke har lykkes.

(Deler av den forpliktende oppfølgingen fra bedriften må alltid være prøvd, ta kontakt om du har spørsmål.)

Din Helse hjelper deg!

Ved en forhåndsgodkjent søknad kan din bedrift få støtte fra NAV på inntil 21.400 kr (pr 2023).

Hvordan nå målet med redusert sykefravær til det beste for bedriften og den ansatte?
 • Vi starter og avslutter alltid prosessen med kartleggingssamtaler hvor leder og ansatt er tilstede i dialog.
 • Individuelle samtaler, og gjennomføring av tiltak som skal til for å oppnå friskfaktorer hvor frisk på jobben er målet.
 • Tiltak som gjøres kan være:
  – Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
  – Karriereveiledning
  – Omstillingsarbeid
  – Funksjonsvurdering/ arbeidsplassvurdering
  – Motiverende intervju og mestringsfokus
  – Kartleggingsverktøy ved behov

Som bedrift får du en rapport etter endt gjennomføring, med fokus på tiltakene som foreslås for den enkelte, samt hva vi har gjort underveis i prosessen.

Din Helse kan også veilede deg i søknadsprosessen!

Ta kontakt her