Helse og Livsstil

Gjennom faglighet, informasjon og refleksjon, ønsker jeg å bidra til økt bevissthet for ansatte og ledere. Med et kort kurs på 1 time pr uke i 6-8 uker skal vi sammen reflektere, finne løsninger og jobbe for best mulig helsefremmende tiltak i din bedrift.

STORE ENDRINGER MED SMÅ GREP!
  • Basislære helse og ernæring
  • Søvn
  • Hverdagsaktivitet
  • Endringsbevissthet 
  • Mestringsfokus
  • Fri flyt av energi!

For hvem?

For alle som ønsker å lære noe om grunnleggende helse og livsstil, motivasjon og mestring. 

Et kurs hvor vi sammen finner løsninger på en enkel, faglig og forståelig måte.


Målet er at du blir Livsstilsjefen i eget liv.

Ta kontakt her